Nieuws

Betreft het gebruik van onze aula.

 

Per 1 januari  2021 is helaas onze aula gesloten en kunnen onze leden niet meer gebruik maken van deze locatie.

We zijn met de begrafenisvereniging van Harkema overeengekomen dat wij gebruik kunnen maken van hun aula.

 

 

Begrafenisvereniging “de laatste eer”

 

t is weer voorbij…

met wat we hopen, een voor jullie mooie zomer.

Hoe het ook zij, we zijn weer klaar voor het nieuwe seizoen.

We moeten na de zomer altijd weer even opstarten. Op zeker moment komt het vergaderseizoen in sneltreinvaart dichterbij en moet de knop toch echt weer om.

Zo komen de regiovergaderingen, bestuursvergaderingen en ledenvergadering en de lichtjesdag weer in zicht.

De toekomst blijft ons bezighouden, daar willen we jullie zo veel mogelijk over informeren, zowel op een vergadering of via de Gelf en mochten er vragen zijn dan kunt u altijd één van onze bestuursleden bellen.

 

Zo kwam er een vraag bij ons binnen dat er iemand van de uitvaartverzekering de Twenthe bij een lid langs kwam en of dit wel te vertrouwen was. Een terechte vraag gezien de  huidige tijd waar men

jammer genoeg altijd op je hoede moet zijn.

Op de ledenvergadering van  11 maart 2019 hadden wij de heer Schreiber van de Twenthe uitgenodigd om te vertellen wat de bedoeling was waar zij mee bezig waren.

Hij vertelde over bijverzekeren voor de kosten van een uitvaart. De kosten lopen gauw op tot een vijfduizend euro, niet iedereen zal dit voorhanden hebben bij een sterfgeval. Door middel van een  premiebetaling hiervoor kan men zich dan indekken voor de kosten. Tot slot is er nog de mogelijkheid op oudere leeftijd een deposito te storten, dit bedrag is dan alvast gereserveerd en geeft tevens een goede rente.

Medewerkers van de Twenthe zijn bezig een rondgang door het dorp te houden om de interesse te peilen voor het bijverzekeren voor de kosten van een begrafenis.  Dit gebeurt nadat ze een schrijftelijke aankondiging bij de mensen in de bus werpen.

Tevens kan men zich dan eventueel als nieuw lid laten inschrijven bij onze vereniging. Dit heeft al een aantal nieuwe leden opgeleverd.

Ook is het belangrijk voor onze penningmeester Djoeke Postma zo haar bestand op orde te houden, bijvoorbeeld : nieuwe adressen, bankrekeningnummers, emailadressen enz.

 

Het is dus heel belangrijk om de ledenvergadering bij te wonen, waar men vragen kan gaan stellen, en veel onderwerpen betreft onze vereniging te weten kan komen.

 

Namens het bestuur

D. Postma-de Jong

info@de -laatste-eer-surhuizum.nl