Bestuursleden

  Jurjen Dijkstra    Voorzitter  0512-351872  
  Henk van der Veen   Secretaris    
  Djoeke Postma-de Jong   Penningmeester  0512-351767  
  Jan Pool   Lid  0512-351468  
   Evelien Bouma   Lid  0512-331355  
           
           
  Hiltsje van der Brug   Bode 06 10542628